Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


24 października 2014 r. w ramach projektu z dziedziny kultury pn. „Mecenat Małopolski”, Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity zorganizowało II Sesję Naukową w Auli Papieskiej I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach dla młodzieży szkolnej, jako kontynuację tematu „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150-lecie historii szkoły (1866-2016)”, którą w 1938 roku ukończył Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II).

Udział wzięło 300 uczniów klas I i II z nauczycielami. Z zainteresowaniem wysłuchano wykładów:

- dr Konrada Meusa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie p.t. „Ad tristitiam depellendem”, XIX – wieczna działalność czasopiśmiennicza wadowickich gimnazjalistów.

Młodzież mogła się przekonać, jakim bogactwem okazały się po latach informacje zawarte w czasopismach szkolnych, redagowanych przez młodzież w minionych latach.

Dr K. Meus podkreślił wielkie znaczenie i fenomen „Peryskopu”, gazetki szkolnej, która od 23 lat ukazuje się regularnie w naszej szkole.

Proszę przeczytać co na ten temat pisze Opiekun młodych dziennikarzy mgr Henryk Odrozek – pomysłodawca tego przedsięwzięcia. Zachęcamy do zaglądnięcia do archiwalnych numerów archiwalne „Peryskopy” online oraz www.lowadowice.pl.

- dr hab. Józef Brynkus z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Gimnazjum w Wadowicach od reformy systemu oświaty Janusza Jędrzejewicza do 1939 r.” Młodzież radośnie stwierdziła, że ciężko byłoby 8 lat uczyć się w obecnym liceum, a dawnym gimnazjum.

Dziękujemy wykładowcom za przybliżenie tematów związanych z historią naszej Jubilatki szkoły.

Dwóch wykładowców, którzy nie mogli przybyć, by wygłosić wykład, krótkie streszczenia ich obszernych referatów rozdaliśmy zainteresowanej młodzieży.

W przyszłym roku, będziemy dalej kontynuować poznawanie dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach.Zobacz również:

dr Tomasz Ratajczak - „Lutnia Szkolna” - pismo literacko-artystyczne uczniów Państwowego Gimnazjum im. M. Wadowity w Wadowicach (Streszczenie)


dr hab. Józef Brynkus - Gimnazjum w Wadowicach od reformy systemu oświaty
Janusza Jędrzejewicza do 1939 roku.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.