Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

23 października 2013 r. w restauracji "Rogowa" w Wilamowicach odbyła się sesja naukowa poświęcona osobie Świętego Józefa Bilczewskiego oraz profesora Marcina Wadowity - patrona wadowickiego liceum, do którego uczęszczał również nasz święty Rodak.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili: dr Konrad Meus, ks. prof. dr hab. Edward Staniek oraz dyrektor liceum mgr Janina Turek. Sesja zgromadziła sporą grupę słuchaczy, którzy z przedstawionych prelekcji dowiedzieli się jak w młodości przebiegała edukacja Józefa Biby Bilczewskiego. Na zakończenie burmistrz Marian Trela podziękował głównej organizatorce tego niezwykle ciekawego spotkania Marii Taladze (Przewodniczącej Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach) oraz wręczył wszystkim prelegentom pamiątkowe medale z wizerunkiem Świętego Abp J. Bilczewskiego. Po sesji wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą Mszę świętą odprawioną z okazji obchodów patrona szkoły i miasta Wilamowice.

Zdjęcia można zobaczyć również w tutaj.


Wykład, który wygłosił ks. prof. dr hab. Edward Staniek:
- Wychowanie i samowychowanie według św. Józefa Bilczewskiego

Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.