Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

ROZDANIE ŚWIADECTW ABSOLWENTOM I LO W WADOWICWCH 27 KWIETNIA 2018 R. 80 ROCZNICA MATURY KAROLA WOJTYŁY


Dziś jest ten szczególny dzień w życiu 172 uczniów naszej szkoły, w którym po raz ostatni wszyscy możemy się zwracać do Was jak do uczniów. Od jutra (a nawet od dziś – po uroczystości) będziecie mogli posługiwać się mianem absolwenta tej szkoły – rocznik 2018. Wpisujecie się w ponad 150-letnią tradycję tej szkoły i mam nadzieję, że jest to powód do dumy każdego z Was. 80 lat temu, nasz starszy kolega – Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II zdawał w tej szkole egzamin maturalny. W 1938 roku już 12 kwietnia zakończyły się zajęcia szkolne, aby uczniowie mieli czas na przygotowanie do matury, która rozpoczynała się 25 kwietnia egzaminami pisemnymi. Pisemny zdawało się z trzech przedmiotów. Były dwa warianty do wyboru. Można było zdawać z polskiego lub historii oraz z dwóch języków obcych, albo z polskiego lub historii, jednego języka obcego i matematyki. Karol pisemny egzamin zdawał z polskiego, łaciny i greki. Przeszedł maturę pisemną jak burza, z wszystkich przedmiotów uzyskał wynik bardzo dobry i został zwolniony z egzaminów ustnych z jednym tylko wyjątkiem. Ustny zdawało się z czterech przedmiotów: z polskiego lub historii, dwóch języków obcych i matematyki. Istniał wówczas przepis mówiący, że jeśli uczeń z wszystkich przedmiotów uzyska ocenę bardzo dobrą, to jest zwolniony z egzaminów ustnych, ale musi zdać jeden język obcy. Lolek wybrał niemiecki, który zdał 14 maja 1938 r. Ze wszystkich przedmiotów napisał pracę bardzo szybko, jako pierwszy. Jednak nie oddawał jej, aby nie deprymować kolegów. Tak zresztą było na klasówkach. Wojtyła czekał cierpliwie, aż ostatni kolega skończy pracę i dopiero po nim oddawał swoją – tak wspomina pan Eugeniusz Mróz. Rocznik 1938 pożegnał się ze szkołą 27 maja. Zgodnie ze zwyczajem jeden z uczniów miał wygłosić okolicznościowe podziękowanie dla nauczycieli. Tym uczniem nie mógł być nikt inny jak prymus Karol Wojtyła. W pięknych słowach podziękował za prace nad ich „młodymi umysłami” i zapewnił, że wskazaniami profesorów będą się kierować także w dalszym życiu – to również wspomnienia pana Eugeniusza. Wszyscy absolwenci naszego Liceum wspominają swój egzamin maturalny – Wy Drodzy maturzyści – też będziecie. Temu egzaminowi zawsze towarzyszą duże emocje, a to powoduje, że wiele pamiętamy.


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Maria Krystyna Talaga pogratulowała 172 Maturzystom ukończenia szkoły z świetnymi wynikami, życząc również wspaniale zdanej matury, dodając słowa:

„Znalem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości”

Jan Paweł II - Poznań 3 czerwca 1997 roku

Przypadająca w tym roku rocznica 80-lecia matury rocznika 1938, była okazją ufundowania nagrody dla Maturzysty 2018 roku z najwyższą średnią ocen. Nagrodę pieniężną ufundowali absolwenci rocznika 1959 członkowie Stowarzyszenia Absolwentów, którą z odczytaną laudacją wręczyli Maria Krystyna Talaga i Wojciech Opidowicz.

Miłą niespodzianką była druga nagroda ufundowana przez Jerzego i Leszka Kasprzaków, absolwentów rocznika 1972 i 1974 dla Maturzysty 2018 roku z najwyższą średnią, upamiętniającą w tym roku rocznicę 70-lecia matury rocznika 1948 ich Mamy prof. Janiny Kasprzak. Nagrodą jest zegarek z okolicznościowym grawerem. Nagrodę wręczył Leszek Kasprzak w mieniu swoim i brata Jerzego.

Laureatem tych nagród został Karol Talaga z Zakrzowa, ze średnią ocen 5,41 Stowarzyszenie Absolwentów nagrodziło 64 Maturzystów ze średnią powyżej 4,5 publikacją jubileuszowa z odpowiednim listem gratulacyjnym. Na szczególne podziękowanie zasłużyło 27 Maturzystów udzielających się w Szkolnym Wolontariacie, Oni zostali nagrodzeni albumami „Pamięć o Tych, którym wiele zawdzięczamy” z listem gratulacyjnym. Budujące postawy Młodych, którzy dobrze się uczą i znajdują czas i siłę, by „z sercem na dłoni” - pomagać potrzebującym.

Jeszcze jeden akcent dla uczczenia 80-lecia matury Karola Wojtyły (św. Jana Pawła II) uczniowie z młodszych klas z Panią prof. Magdaleną Winter przygotowali monodram „Ostatni dzień w szkole przed maturą Karola Wojtyły” wg. scenariusza naszej absolwentki Marty Mazur-Cebrat. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodyczami.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.