Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

24 października 2014 r. w ramach projektu z dziedziny kultury pn. „Mecenat Małopolski”, Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity zorganizowało II Sesję Naukową w Auli Papieskiej I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach dla młodzieży szkolnej, jako kontynuację tematu „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150-lecie historii szkoły (1866-2016)”, którą w 1938 roku ukończył Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II).

Czytaj dalej...


Zobacz również:

- dr Tomasz Ratajczak - „Lutnia Szkolna” - pismo literacko-artystyczne uczniów Państwowego Gimnazjum im. M. Wadowity w Wadowicach (Streszczenie).


- dr hab. Józef Brynkus - Gimnazjum w Wadowicach od reformy systemu oświaty Janusza Jędrzejewicza do 1939 roku.

„By rozum był przy młodości” - „Peryskop”


„Niespodziewanie się wynurzać i uważnie obserwować” - to motto zespołu redakcyjnego pisma I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, które istnieje już 23 rok. W grudniu 1991 r. grupa entuzjastów pod wodzą „notorycznego wytwarzacza twórczej atmosfery” , czyli opiekuna redakcji mgr. Henryka Odrozka, dzięki skromnej dotacji Komitetu Rodzicielskiego mogła wydać pierwszy, powielony jeszcze techniką kserograficzną numer. Redakcja zainicjowała funkcjonujący już kilkanaście lat Powiatowy Konkurs Publicystyczny „O Laur Peryskopu”.

Czytaj dalej...

Wystawa fotograficzna przygotowana przez Stowarzyszenie Absolwentów w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II pt. „Absolwenci Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach w spotkaniach z Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek” jest wpisana w zadanie publiczne pn. „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150 lecie historii szkoły (1866 – 2016 r.), którą ukończył Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II)”.

Czytaj dalej...

Lista darczyńców, którzy dokonali wpłaty z przeznaczeniem na konserwację zabytkowych nagrobków profesorów dawnego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Wszystkim Ofiarodawcom Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie, wpisaliście się Państwo w to piękne dzieło. Jest to dar na JUBILEUSZ 150-LECIA NASZEJ SZKO ŁY!

Czytaj dalej...

Tradycyjnie już, jak co roku, 30 października grupa wolontariuszy udała się na cmentarz parafialny w Wadowicach, aby uporządkować mogiły byłych profesorów naszej szkoły. Dla uczniów klasy I D była to również okazja, aby poznać nazwiska ludzi, którzy począwszy od II połowy XIX wieku zajmowali się edukacją i wychowaniem młodzieży . Odwiedziliśmy groby prof. Dziamy, prof. Marii i Zbigniewa Putyrów, prof. Gąsiorowskiego, prof. Jacha, prof. Gebhardta, prof. Modyczki, prof. Panczakiewicza, prof. Ryntflejsz, prof. Gawora. prof. Lizaka, ks. Wojnarowskiego i dyrektora Artza.

1 listopada 2014 r. uczniowie Magdalena Woźniak (ID) i Bartosz Boguń (III E) wraz z mgr Barbarą Boguń zapalili na tych grobach symboliczne znicze.

Udział w akcji sprzątania wzięli: 1. Gruca Karol I D 2. Zając Dawid I D 3. Kręcioch Justyna I D 4. Wożniak Magdalena I D 5. Zawiła Aleksandra I D 6. Wójcik Kamil I D 7. Zygmunt Natalia I D 8. Wróbel Aleksandra I F 9. Janik Karolina I F 10. Matejko Agnieszka IF 11. Pławny Joanna III C 12. Karelus Szymon III D

mgr Barbara Boguń - opiekun szkolnego wolontariatu


30 i 31 października młodzież z I LO im. Marcina Wadowity z Panią mgr Barbarą Boguń odwiedziła groby Profesorów, zapalili znicze i będą to czynić w następnych dniach. W ogłoszonej akcji „ZNICZ” zebrano sporo zniczy. Z zainteresowaniem uczniowie pierwszych klas słuchali informacji o nagrobkach, które staraniem Stowarzyszenia Absolwentów zostały odrestaurowane. Absolwenci cieszą się, że najmłodsi też będą pamiętać o swoich Profesorach.

„Pamięć o tych co odeszli, jest wdzięcznością serca”

Tą wdzięcznością kierował się dr Gustaw Studnicki (absolwent 1952r.) pisząc książkę o nekropolii wadowickiej dawnego „Królewskiego, Wolnego Miasta Wadowice” (Grafikon 1997r.).

Absolwenci podjęli kontynuowanie wdzięczności, przeprowadzeniem konserwacji nagrobków Profesorów, którzy nie mają prawnych opiekunów na wadowickim Cmentarzu Parafialnym.

Czytaj dalej...
Ks. prof. Edward Staniek

„Gimnazjum wadowickie szkołą ludzi wielkiego serca” referat wygłoszony przez ks. prof. Edwarda Stańka w Zakrzowie na sesji poświęconej pamięci dra Gustawowa Studnickiego.

Czytaj dalej...

Uroczysta sesja poświęcona pamięci dra Gustawa Studnickiego pt. „Wiele mu zawdzięczamy” w Gimnazjum w Zakrzowie
20 września 2014 r.

Zobacz galerię zdjęć...

„Potop” w „Wadowicie”
Narodowe Czytanie Trylogii w I LO w Wadowicach

Czytaj dalej...

Szanowni Członkowie SALO i Sympatycy!


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach informuje, że w 2014 roku realizujemy 3 projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie.

Czytaj dalej...

Gustaw Studnicki „W ZAWOI PÓL WIEKU TEMU”

Niniejsza książeczka zawiera fragmenty wspomnień z lat mojej młodości, gdy bezpośrednio po maturze rozpocząłem pracę w zawodzie nauczycielskim. Były to debiutanckie dwa lata (1952/53 i 1953/54) w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawoi-Gołyni, które okazały się początkiem mojej długiej, 42-letniej nauczycielskiej służby.

Czytaj dalej...

Przedwakacyjna wycieczka na Leskowiec

Nasza dwudniowa wycieczka na Leskowiec, organizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów dla szkolnego wolontariatu pod opieką pani profesor Barbary Boguń, w nagrodę za ofiarnie świadczoną pomoc najbardziej potrzebującym w różnych formach. Wycieczka była możliwa przy wsparciu finansowym z budżetu Starostwa Powiatowego, w ramach wygranego konkursu w dziedzinie turystyki.

Czytaj dalej...

„Wyławianie talentów” - XV Powiatowy Konkurs Publicystyczny „O Laur Peryskopu” rozstrzygnięty.

Czytaj dalej...

Wspomnienia z okolicznościowych spotkań z Papieżem Janem Pawłem II, zebrał Redaktor Jerzy Leśniak z Nowego Sącza.

Czytaj dalej...

Wspomnienia Kazimierza Forysia o wybitnym Uczniu Karolu Wojtyle zebrała - Joanna Dwojak - Foryś (synowa).

Czytaj dalej...

Spotkanie z okazji wydania książki dra Konrada Meusa "Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego".

Czytaj dalej...
Marcin Szpądrowski

Finał konkursu „Katyń – Pamiętamy. Małopolska.”

Dnia 10 maja w sądeckim ratuszu został rozstrzygnięty konkurs pt. „Katyń - Pamiętamy. Małopolska", który realizowany był przez ostatnie sześć miesięcy w województwie małopolskim. Do Nowego Sącza przyjechało ok. dwieście osób. Główną nagrodę – pióro prezydenta Lecha Kaczyńskiego wywalczył Marcin Szpądrowski, który napisał pracę poświęconą swojemu dziadkowi Kazimierzowi, więźniowi Starobielska, zamęczonemu przez NKWD w katowni w Moskwie. Częstochowianin ze łzami w oczach odbierał ten laur, który – jak powiedział – traktuje jako najcenniejszą historyczną pamiątkę.

czytaj dalej...

POMÓŻMY OLAFOWI

Wnukowi naszego kolegi Andrzeja (absolwenta 1965 rocznika, członka SALO) w walce z chorobą nowotworową - razem można wiele!!!
każdy z nas decyduje komu przekaże 1% z podatku. Załączam list Andrzeja - dziadka Olafa.

Maria Talaga

Drodzy Przyjaciele!

Olaf jest 16 letnim chłopcem u którego zdiagnozowano na przełomie 2013 i 2014 roku złośliwy nowotwór kostniakomiesak. Jest po pierwszym wlewie chemioterapii. Wsparcie zastosowanej chemioterapii dodatkowym lekiem nowej generacji, bardzo drogim nierefundowanym, może podnieść szanse na przeżycie o prawie 30%.

Jeżeli możesz, chcesz okazać pomoc to prosimy o dobrowolne darowizny jak również przekazanie 1% podatku na rzecz:


Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
ul. Łomiańska 5; 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
nr. konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopisem: 22972. Olaf Maj - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
LUB
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000037904
Cel 1% - wpisać 22972 Olaf Maj
PIT36 lub PIT37

Z poważaniem i wdzięcznością
Dziadek Andrzej Brzyszczan

Henryk Ramęda

Jak życie i posługa Sługi Bożego Jana Pawła II wpłynęły na życie uczniów, absolwentów, nauczycieli i pracowników I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

czytaj dalej...

ppłk dypl. Kazimierz Stanisław Szpądrowski


Urodzony 1 marca 1899 roku w Krościenku nad Dunajcem. Legionista Legionów Piłsudskiego, od 1916 roku, uczestnik wojny 1918-1921, odznaczony między innymi. Krzyżem Walecznych...

czytaj dalej...

Odznaczenie ppłk dypl. Kazimierza Stanisława Szpądrowskiego 23 października 2009 r.

czytaj dalej...

Dokumenty ppłk dypl. Kazimierza Stanisława Szpądrowskiego

czytaj dalej...

Pełny życiorys Kazimierza Stanisława Szpądrowskiego

czytaj dalej...

W trwającym Radosnym Alleluja!
Życzymy spotkania ze Świętym Janem Pawłem II
Absolwentem naszej Szkoły, który niech umocni naszą Wiarę
abyśmy mieli udział w Jego Zwycięstwie!
Wygrywając życie doczesne i Wieczne!
Trwajmy w radości z powodu kanonizacji gdziekolwiek jesteśmy.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity
w Wadowicach

Maria Talaga

NIEDZIELA - 27 kwietnia


Kanonizacja Jana Pawła II - program uroczystości w Wadowicach


9:00 - na Placu Jana Pawła II zostanie odprawiona Msza św.
10:00 - transmisja telewizyjna Mszy św. kanonizacyjnej z Placu Św. Piotra w Rzymie do obejrzenia na telebimie.
12:00 - koncert połączonych orkiestr dętych OSP z Choczni i Kleczy wraz z solistami i chórem pod dyrekcją płk dr Stanisława Strączka.
14:00 - koncert orkiestry kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Jana Pawła II w Wadowicach.
19:00 - koncert zespołu Raz Dwa Trzy (symfonicznie).

W godzinach 9:00-15:00 pokaz filatelistyczny z okazji kanonicza bł. Jana Pawła II
Podobnie jak w czasie beatyfikacji, zostaliśmy zaproszeni przez Pana Zygmunta Krausa 27 kwietnia 2014 roku w godzinach 10-12 oraz 14-18 do odwiedzenia Jego Prywatnego Muzeum Polsko-Amerykańskiego „Hell’s Angel” w Wadowicach ul. Konstytucji 3 Maja 23 a , gdzie będzie można podziwiać dwie wystawy okolicznościowe związane ze Świętym Janem Pawłem II:
„Sztuka Sakralna w życiu Karola Wojtyły”
„Karol Wojtyła w otoczeniu swoich przyjaciół malarzy”

2 IV - IX rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca


27 IV 2014 Kanonizacja Jana Pawła II


Św. Jan Paweł II. Obraz olejny (120x150 cm) namalowany 
przez Hannę Kuciel-Zając znajduje się w CE JP II w Gliwicach. Hanna Kuciel-Zając

Św. Jan Paweł II. Obraz olejny na płótnie (wym. 120x150 cm) namalowany przez Hannę Kuciel-Zając (krewna ks. Edwarda Zachera) znajduje się w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach.Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II


Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryje
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała ojcu...
Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.