Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.dr Tomasz Ratajczak
Uniwersytet Zielonogórski

„Lutnia Szkolna” - pismo literacko-artystyczne uczniów Państwowego Gimnazjum
im. M. Wadowity w Wadowicach
Streszczenie

W ostatnich latach czasopiśmiennictwo uczniowskie wzbudza coraz większe zainteresowanie młodzieży szkolnej i jej opiekunów (zazwyczaj nauczycieli polonistów) oraz badaczy. Dla młodzieży gazetka szkolna staje się m.in. istotnym elementem integrującym, a zarazem inicjującym pierwsze dziennikarskie działania (na materiale z życia klasy czy szkoły); dla nauczycieli stanowi jedną z atrakcyjniejszych form pracy w edukacji humanistycznej, zaś w badaniach naukowych jest cennym źródłem danych służących m.in. do zrekonstruowania dziejów wychowania i szkolnictwa w poszczególnych okresach. W przypadku pism o charakterze literacko-artystycznym, a do takich zaliczamy „Lutnię Szkolną” Państwowego Gimnazjum im. M. Wadowity w Wadowicach, dochodzi jeszcze jeden aspekt - kwestia promowania uczniów uzdolnionych literacko i artystycznie, co z pewnością wychodziło naprzeciw ówczesnej idei „nowego wychowania”, a więc koncepcji spontanicznego rozwoju jednostki, w ramach której zwracano uwagę na maksymalny rozwój aktywności dziecka, poszanowanie jego natury i zaufanie tej naturze. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej - wprowadzającej - postarano się ukazać „Lutnię Szkolną” na tle pozostałych pism uczniowskich z czasów II Rzeczypospolitej, zaś w drugiej - zasadniczej - omówiono ją jako przykład pisma przede wszystkim rozbudzającego młodociane talenty.

Zobacz również:

II Sesja NaukowaStrona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.