Strona internetowa powstaa w ramach projektu "Mecenat Maopolski", ktry jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewdztwa Maopolskiego.

PROMOCJA KSIĄŻKI „IDZIEMY W BÓJ ŻYCIA”


Odbyła się 3 czerwca 2019 roku w WCK z udziałem licznie zgromadzonych Wadowiczan i nie tylko, a wśród nich: Profesorów, Absolwentów , Uczniów I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, oraz Pasjonatów historii naszej Małej Ojczyzny.

Spotkanie rozpoczęła w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO Maria Krystyna Talaga, witając przybyłych uczestników. Wyraziła radość z wydania książki, która jest kolejną dokumentującą historię dawnego wadowickiego Gimnazjum , podkreślając, że wszyscy obecni ją otrzymają.

Przewodnicząca wyjaśniła, że w spotkaniu promującym książkę, chcemy uczcić 20-tą rocznice śmierci Profesora dra Gustawa Studnickiego, cenionego profesora matematyki wadowickiego Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, stąd obecność portretu, namalowanego przez Panią Hannę Kuciel-Zając (krewną ks. dra Edwarda Zachera), ofiarowany dla I LO.

Pan Profesor w pozostawionym swoim dorobkiem pasjonata wadowickiej historii, inspiruje do dalszego kontynuowania badania historii naszej Szkoły. Każde działanie Stowarzyszenia Absolwentów, miało źródło w pozostawionym dorobku Pana Profesora.

Uczennice II klasy (Pani Profesor Magdaleny Winter) I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach uświetniły recytacją i śpiewem, rozpoczęte spotkanie. Joasia Chudy recytowała wiersz Adama Asnyka „Do Sokołów”, a Justyna Klimek śpiewała „A mury runą, runą” Jacka Kaczmarskiego. Nagrodzone licznymi brawami oraz promowaną książka.

Zaproszona na uroczystość Pani Aniela Studnicka wraz z Najbliższa Rodziną, ze wzruszeniem dziękowała za pamięć o Jej mężu Gustawie Studnickim, pamiętaniu o kolejnych rocznicach, organizowanych uroczystych sesjach w Wadowicach i Zakrzowie.

W imieniu Pana Burmistrza głos zabrała Pani mgr Maria Zadora, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta odczytując list przesłany przez Pana Burmistrza Bartosza Kalińskiego.

Dalszą część spotkania poprowadził dr Konrad Meus - pomysłodawca, Redaktor naukowy , Autor artykułu promowanej książki, oraz Autorzy dr Artur Jachna i mgr Marcin Witkowski. Przybliżyli słuchaczom tematy swoich artykułów i postaci Bohaterów, o których pisali. Pan Konrad Meus przedstawił postać Profesora Gustawa Studnickiego, niestrudzonego badacza historii dawnego wadowickiego Gimnazjum, miasta Wadowic, rodzinnego Barwałdu, dziejów szkolnictwa w powiecie.

Książka została przyjęta z radością i dużym zainteresowaniem , a echa pozytywnych ocen i podziękowań docierają do Autorów i Wydawcy, którym jest Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Dużą niespodzianką i radością była obecność na promocji właścicieli Wydawnictwa i Drukarni NOVA SANDEC Mariusza Kałyniuka i Romana Kałyniuka, którym gratulowano pięknie wydanej książki.

Kończąc spotkanie promujące książkę, podziękowałam Gospodarzowi miejsca Dyrektorowi WCK i Pracownikom za życzliwość i wszelką pomoc. Słowa podziękowania kieruję do Lokalnej Grupy Działania, Pracowników Obsługi Biura, Opiekuna projektu Pani Violetty Rupy.

Uczniom Szkolnego Wolontariatu wraz z Opiekunką Profesor Barbarą Boguń serdecznie dziękuję za sprawne rozdanie uczestnikom promowanej książki.

Maria Krystyna Talaga
Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.