Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Powstała obszerna monografia Marcina Wadowity, słynnego kaznodziei i dziekana Akademii Krakowskiej. Napisał ją wadowiczanin dr Tomasz Graff. Książkę w promocyjnej cenie będzie można kupić na spotkaniu z autorem we wtorek 19 marca w Wadowickim Centrum Kultury.

Monografia dr. Tomasza Graffa jest pierwszą pracą w całości poświęconą Marcinowi Wadowicie. Autor, dzięki analizie obfitego i różnorodnego materiału źródłowego, obejmującego archiwalia polskie i zagraniczne oraz XVII-wieczne starodruki autorstwa samego Wadowity, jak też akademików z jego otoczenia, wnikliwie rekonstruuje życie codzienne, karierę i działania publiczne tego wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego. Książka przyczynia się także do poszerzenia stanu badań o historii Wadowic - rodzinnej miejscowości Wadowity, a także stanu wiedzy o krakowskim środowisku uniwersyteckim i kościelnym przełomu XVI i XVII w.

Niniejsza monografia nie tylko rekonstruuje karierę, działalność i twórczość jednego z krakowskich księży profesorów żyjących w dobie nowożytnej, ale również (…) przedstawia panoramę powiązań społecznych i środowiskowych jej głównego bohatera. (…) Publikacja ta pokazuje ponadto ewolucję pamięci o Marcinie Campiusie Wadowicie – od chwili śmierci aż po czasy współczesne. Czytelnik po lekturze zachowuje obraz człowieka z krwi i kości, w dużej mierze nietuzinkowego, niepozbawionego wad, będącego barwnym i znamienitym przedstawicielem elit krakowskiego Kościoła i Uniwersytetu w okresie rządów dynastii Wazów. Autorem monografii jest dr Tomasz Graff, wadowiczanin, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Karolina Krzeszowska
Muzeum Miejskie w WadowicachStrona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.