Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zbigniew Czarniak

POŻEGNANIE


Pogrążona w żałobie Rodzino, przyjaciele i znajomi zmarłego, wszyscy Państwo uczestniczący w dzisiejszej smutnej uroczystości, zgromadzeni tłumnie uczniowie i absolwenci, których uczył Pan mgr Zbigniew Czarniak. Przypadło mi w udziale niezwykle trudne zadanie pożegnania Pana Zbigniewa. Jest ono tym bardziej dojmujące, iż znaliśmy się wiele lat i kilkanaście dni temu jeszcze rozmawialiśmy. Zawsze też dzielił się Pan ze mną sukcesami swoich uczniów, których było wiele. Rozmawialiśmy bardzo często o problemach zawodowych.

Dzisiaj w imieniu swoim, wszystkich szkolnych społeczności, a także wszystkich tu obecnych wyrażam z serca płynące podziękowania, za całą Pana ciężką pracę, a szczególnie za ponad 20 - letni trud, jaki włożył Pan w edukację i wychowanie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, za ukazywanie drogi do godnego zaistnienia, za zarażanie pasją do pracy nad sobą, za uzmysławianie uczniom, iż warto się trudzić, rzetelnie uczyć i zdobywać wiedzę, która zawsze procentuje. Jestem głęboko przekonana, że dzięki Tobie drogi Panie Zbigniewie, Twojej mądrości i niecodziennej kulturze, tak wielu uczniów wybrało właściwą drogę, daleko zaszło i tak dużo osiągnęło.

Na te uczniowskie rezultaty, doskonały warsztat nauczycielski w przedmiotach: muzyka, zajęcia artystyczne, wiedza o kulturze, kształcenie słuchu, jakim imponowałeś nie tylko uczniom i rodzicom, ale także doświadczonym nauczycielom złożyły się: studia w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wychowania Muzycznego i Wydziale Instrumentalnym, uzyskanie tytułu magistra sztuki, ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, ukończenie Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze, ukończenie wielu form doskonalenia zawodowego, pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego, a nade wszystko ogromna Twoja codzienna praca, w kilku szkołach równocześnie. Kształtował Pan wnętrza młodych, wrażliwych muzyków pracując od 1986 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kalwarii Zebrzydowskiej, od 1992r. w Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach i w Andrychowie. Również w 1992r. rozpoczął Pan pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Wadowicach, a w 2013r. został Pan dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, której poświęcił Pan wiele czasu i energii, ale też cieszył się Pan sukcesami jej uczniów.

We wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadził Pan zajęcia dodatkowe z młodzieżą przygotowujące uczniów do konkursów muzycznych i Olimpiad Artystycznych. Prowadzone przez Pana zespoły wokalne stanowiły ważne środowisko wychowawcze szkół, a ich sukcesy, nagrody i wyróżnienia w konkursach, przeglądach i festiwalach potwierdzały wysoki poziom nauczania. Zespoły wokalno – muzyczne: „Consonans”, „Cordis”, „Charyzma”, „Ansambl”, „Camerata”, „E CORDE”, „Ars Nova”, „Cordis II” i „Kamerton” zdobywały najwyższe laury i wyróżnienia w: Małopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej „Kraina Łagodności”, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich

Konkursach Kolęd i Pastorałek, Festiwalu Artystycznym Młodzieży, Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, Przeglądzie Pieśni Religijnej, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych, Ogólnopolskim Festiwalu „Pasallite Deo”, Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych „Talenty Małopolski”.

Pana zespoły muzyczne wielokrotnie uświetniały uroczystości szkolne, gminne, powiatowe i wojewódzkie, wpisując się na stałe w artystyczno – kulturalną mapę naszego powiatu i województwa.

Zawsze troszczył się Pan o wysoką jakość szkolnych instrumentów muzycznych oraz bardzo angażował się Pan w opiekę nad sprzętem nagłaśniającym. Dyrektorzy oceniający Twoją Panie Zbigniewie pracę zauważali systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy, rzetelne przygotowywanie się do każdej lekcji, stosowanie urozmaiconych metod pracy, osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy dydaktycznej, osiąganie licznych sukcesów uczniów. Wszyscy zwracali uwagę na Twój niewątpliwy talent muzyczny, wysoką kulturę i osobistą wrażliwość, która czyniła Cię indywidualnością nauczycielską. Twoje fascynacje muzyczne i umiejętności gry na instrumentach emanowały na nauczycieli i uczniów, szczególnie tych, którzy spełniali się wspólnie z Tobą w chórach szkolnych i zespołach muzyczno – wokalnych. Potrafił Pan w młodych sercach uczniów liceów rozpalić miłość do muzyki i sztuki. Podczas pracy z zespołami wokalno – muzycznymi dyrygował Pan oraz akompaniował na fortepianie i instrumentach klawiszowych z wielką wirtuozowską lekkością. Swoje umiejętności pianistyczne zawsze wykorzystywał Pan w prowadzeniu zajęć szkolnych. W ciągu swojej ponad 30 – letniej pracy dałeś się poznać jako nauczyciel niezwykle pracowity i sumienny, osiągający wysokie wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej, cieszący się powszechnym autorytetem, tak wśród uczniów jak i nauczycieli, koleżeński i lubiany przez wszystkich. Twoja praca zawodowa była zawsze oceniana najwyższym stopniem.

Pan Zbigniew Czarniak za swą pracę został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, otrzymał dwie nagrody Kuratora Oświaty oraz liczne nagrody dyrektorów.

Dzisiaj, kiedy droga Twojego pielgrzymowania dobiegła już końca dziękuję Panie Zbigniewie za ogromny takt, niecodzienną kulturę, za mądre przewodnictwo w dążeniu do prawdy, dobra i piękna, za uczenie młodzieży kroczenia przez życie wyprostowanym i niezwykle umiejętne odkrywanie i kształtowanie wielu młodych talentów muzycznych. Głęboki sens Twojej pracy i wysiłku jaki włożyłeś w edukację wielu młodych ludzi można znaleźć w rozszerzaniu chrześcijańskiej nadziei, a pokrzepienie uzyskać w łacińskiej sekwencji „non omnis moriar” – nie wszystek umrę.

Niech ta Ziemia, której poświęciłeś swoje całe pracowite życie lekką Ci będzie! Odpoczywaj w pokoju! Cześć Twojej pamięci!


Stryszów, 13 stycznia 2017 r.

W dniu 7 stycznia 2017 roku, odszedł do domu Ojca nasz nieodżałowany nauczyciel wielu pokoleń licealistów - mgr Zbigniew Czarniak. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek - 13 stycznia 2017r. w Stryszowie. Wyprowadzenie Zmarłego z Domu Rodzinnego do Kościoła Parafialnego w Stryszowie nastąpiło dnia 13.01.2017r. o godz. 12:30. Msza Święta Żałobna została odprawiona o godz. 13:30.

Urodzony w 1962 r. w Stryszowie. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie z tytułem magistra sztuki, Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze. Całe życie pracował z dziećmi i młodzieżą w liceach ogólnokształcących w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowie oraz Państwowej Szkole Muzycznej w Wadowicach. W 2013 roku został dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą kierował do ostatnich dni.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity przepracował 14 lat jako nauczyciel muzyki, wiedzy o kulturze a nade wszystko prowadząc zespoły wokalno – muzyczne. Prowadzone przez Pana Zbigniewa Czarniaka zespoły wokalne stanowiły ważne środowisko wychowawcze szkoły, a ich sukcesy, nagrody i wyróżnienia w konkursach, przeglądach i festiwalach potwierdzały wysoki poziom nauczania. Zespoły wokalno – muzyczne: „Konsonans”, „Cordis”, „Charyzma”, „Ansambl”, „Camerata”, „E CORDE”, „Ars Nova” i „Cordis II” zdobywały najwyższe laury i wyróżnienia w: Małopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej „Kraina Łagodności”, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich Konkursach Kolęd i Pastorałek, Festiwalu Artystycznym Młodzieży, Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych, Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, Przeglądzie Pieśni Religijnej, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych, Ogólnopolskim Festiwalu „Pasallite Deo”, Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych „Talenty Małopolski”. Zespoły muzyczne wielokrotnie uświetniały uroczystości szkolne, gminne, powiatowe i wojewódzkie, wpisując się na stałe w artystyczno – kulturalną mapę naszego powiatu.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.